Ověření věku 18+ u kuřáckých produktů

Dle § 6 zákona č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek lze tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let; za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele.
Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let.

 

Jak na koupi kuřáckých produktů?

Zákazník, který si chce z našeho e-shopu objednat tabák či kuřácké potřeby na které se vztahuje zákon (č. 65/2017 Sb. koncový zákazník), s fakturační a dodací adresou v rámci ČR zboží nad 18 let, se musí nejprve zaregistrovat a validovat svůj účet.

 

registrovaný zákazník
zákazník, který má v našim e-shopu registraci

 

validovaný zákazník
registrovaný zákazník, jenž prokázal způsobem, který vyhovuje platnému zákonu, že má více jak 18 let

 

validovaný účet
ověřený účet validovaného zákazníka z cílové skupiny, který je oprávněný nakupovat zboží nad 18 let

 

Validovaný účet je nezbytný výhradně k nákupu zboží nad 18 let.

 

Validace

Účelem validace je jednoznačně ověřit zletilost koncového zákazníka způsobem, který vyhovuje platnému zákonu. Zákazník poskytne prostřednictvím redukované kopie průkazu totožnosti, ve které jsou anonymizovány (skryty) všechny ostatní údaje než údaj o tom, že se jedná o občanský průkaz (cestovní doklad) a dále jméno, příjmení a datum narození jeho držitele.

 

Proces validace

Nechat si validovat účet může jen registrovaný zákazník.
V případě, že jste nový zákazník, můžete se registrovat.
K úspěšné validaci vašeho účtu je potřeba doložit kopii dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad).

 

Kopii dokladu totožnosti pošlete na email dobracajovnaol@gmail.com.

O výsledku validace vašeho účtu vás budeme informovat emailem a poznáte to i tak, že budete moct nakupovat na našem e-shopu tabákové produkty.

Informace čerpány z https://www.szpi.gov.cz/clanek/overovani-veku-pri-prodeji-tabakovych-vyrobku-na-dalku.aspx